Bli kjent med driftsleder

Driftsleder i klubben er ikke en hvilken som helst stilling, og arbeidsoppgavene er mange og varierte. Her gjelder det å ikke har for mange tommeltotter. 

Fredrik har tidligere jobbet som snekker og har lang fartstid i klubben. Noe som kommer godt med som driftsleder.

Kan du fortelle kort om deg selv

Fredrik Jernberg, 50 år, gift med Unni og har to gutter på 13 og 16 år. Jobber som Distriktsjef for Hunton Fiber.

Hva er ditt forhold til hockey?

Hockey er livet. Startet med hockey som 5 åring i Gävle i Sverige.

Jag holder selvsagt med Brynäs IF..

Fredrik Jernberg, Brynäs supporter

Hva er ditt forhold til Penguins?

Spilte 2 div i Sverige til jeg flyttet til Norge i 1997. Da blev det noen år i Sandefjords A-lag. Det blev lagt ned og jeg begynte spille for Tønsberg. Der spilte jeg frem til sesongen 2009/2010 og vann 2 div med Tønsberg det året. Etter dette blev det veteran hockey i Sandefjord og en liten comeback på to sesonger når Sandefjord klarte stille A-lag i 3 div og i 5 div. Spiller nå på Veteran 1.

#21 Fredrik Jernberg
Fredrik spiller for Sandefjord Penguins Veteran 1

Jeg har og vart aktiv i klubbens styre i ca 12 år der har jeg hatt verv som Sportslig leder. Fra denne sesongen har Alexander Fasth tatt over den rollen og jeg gått over i en roll på drift i klubben.

Som Leder drift har jeg ansvar for at alt det praktiske fungerer i hallen. Som for eksempel at ismaskin blir bemannet til hver trening og kamp. At slipemaskin hele tiden er i orden. At ting som skal bygges eller utbedres i hallen blir ordnet. Her kan vi ikke gjøre som vi vil , men må i dialog med kommune før eventuelle prosjekter settes i gang. Drift har og et ansvar på innkjøp av drakter og utstyr til spillere, trenere og dommere. Her har jeg god hjelp av Tonny Opøien som har tatt på seg ansvar for drakt innkjøp.

Fredrik i hallen
Fredrik har alltid noe å fordrive tida med i hallen
Fredrik i slipebua
Fredrik har alltid noe å fordrive tida med i hallen

 

Drift har og ansvar for at vi har brukbart utstyr for sikker og forsvarlig trening. Jeg har og ansvar for at veteraner bemanner hallen i helger da det er frigåing. Dette er avtale vi har med kommune for at vi kan ha kioskdriften i klubben. Utover det så har jeg og en rolle som dommer og hjelper til at dømme de kamper som jeg har mulighet til.

Hvilke hobbyer har du utenom Penguins

Disc golf og vanlig golf er noe av det jeg driver med ved siden av hockey

Hva er dine ønsker for Penguins?

Att klubben skal vokse og etter hvert klare stille lag i hver aldersklasse. Det er og et ønske fra min side at vi om noen år klarer at stille et a-lag.

Svart eller hvit teip på kølla?

Ikke så viktig for meg, tar det jeg har 😊


Publisert

Aktuelt