Bambusa dugnad

Det er igjen tid for Bambusa sokkesalg.

Alle får utdelt en pose med 5 pakker pr. barn i laget. Pakken inneholder både vanlige sokker,samt ankel sokker i både sort og hvitt. Det er lov å selge mer en enn 1 pose pr. barn. Ta kontakt med lagleder om du trenger fler. 

Utdeling til lagledere foregår førstkommende onsdag, den 9. november. Deretter deler lagleder ut en pose (verdi kr 1000,-) til hvert barn. Sokkene selges for 200,- pr. pakke eller 1000,- for hele posen. Laget får 350,- i fortjeneste pr. solgte pose.

Dette er som tidligere, midler som kan komme godt med i lagkassen og som diponeres fritt til leie av buss, kick-offs og andre aktiviteter. Det som ikke selges kan returneres ved nyttår til lagleder.

Ankelsokker med plastbelegg som forhindrer sokken i å skli ned på hælen
Vanlige sokker i god bambus

Publisert

Aktuelt