Ordensregler

Til alle som har vakt i kiosken i ishallen!

Angående rydding og vasking av kiosk etter endt vakt, så skal følgende gjøres etter hver eneste vakt:

  1. Vaske over alle overflater med såpe og vann samt desinifisere til slutt.
  2. Vaske oppsamlingsbrett på kaffemaskin.
  3. Tømme alle søppeldunker, kaste poser i container ute og sette i ny pose.
  4. Påse at det er ryddig og rent ved endt vakt.
  5. Påse at ingen uvedkommende er i kiosken når den holdes åpen. Kun den/de som jobber i kiosken skal være der.
  6. Dersom dette ikke overholdes, kan Mattilsynet komme til å stenge kiosken for servering.

Publisert

Ordensregler