Kioskansvarlig

Vi søker en som ønsker å ta ansvar for kioskvakter

Klubben har pr dags dato ingen kioskansvarlig og vi trenger en person som er villig til å ta dette ansvaret. 
Kioskansvarlig har som hovedoppgave å sette opp en vaktliste pr lag, slik at vi kan holde kiosken åpen både under klubbens treninger og kamper, samt helger.

Innkjøp av varer til kiosk er det Unni Jernberg som har ansvaret for. Kiosken i ishallen kan sees på som en klubbdugnad og sikrer klubben inntekter og denne inntekten går direkte tilbake til alle aldersbestemte lag.

Dersom du kan hjelpe klubben med en slik oppgave, kontakt klubbens leder Henning Fevang på leder@sandefjordpenguins.no eller 97603581.


Publisert

Kioskansvarlig